Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > IP #1

IP #1

Kuka, mitä, miten ja miksi
Uusintapainos Valkoisesta kirjasta, Narcotics Anonymous
Käännös NA-toveriseuran hyväksymästä kirjallisuudesta.

Copyright © 1995 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään

 

 

Kuka on addikti?

Useimpien meistä ei tarvitse ajatella kahdesti tätä kysymystä. ME TIEDÄMME KYLLÄ! Huumeet muodossa tai toisessa olivat koko elämämme ja ajattelumme keskipiste. Hankimme huumeita, käytimme niitä ja koetimme keksiä, miten saisimme niitä lisää. Elimme käyttääksemme ja käytimme elääksemme. Yksinkertaisesti sanottuna addikti on mies tai nainen, jonka elämää huumeet hallitsevat. Olemme ihmisiä, jotka kärsivät parantumattomasta ja pahenevasta sairaudesta, jonka lopputulos on aina sama: vankilat, laitokset ja kuolema.

Mikä on Nimettömien Narkomaanien ohjelma?

NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongelma. Olemme toipuvia addikteja ja kokoonnumme säännöllisesti auttaaksemme toisiamme pysymään puhtaana. Tämä on ohjelma, jossa pidättäydytään täysin kaikista huumeista. Jäsenyydelle on vain yksi edellytys: halu lopettaa käyttäminen. Ehdotamme, että suhtaudut asiaan ennakkoluulottomasti ja annat itsellesi mahdollisuuden. Ohjelmamme koostuu niin yksinkertaisista periaatteista, että voimme noudattaa niitä jokapäiväisessä elämässämme. Tärkeintä niissä on, että ne toimivat.

NA:han ei liity mitään ehtoja. Emme kuulu mihinkään muihin järjestöihin, meillä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuja, emme tee emmekä allekirjoita huumeettomuus- tai muita lupauksia. Emme ole sidoksissa mihinkään poliittisiin tai uskonnollisiin ryhmiin emmekä viranomaisiin, eikä meitä valvota millään tavoin. Kuka tahansa voi liittyä meihin ikään, rotuun, sukupuoli-identiteettiin, vakaumukseen, uskontoon tai sen puuttumiseen katsomatta.

Emme ole kiinnostuneita siitä, mitä tai miten paljon olet käyttänyt emmekä siitä, mitä yhteyksiä sinulla on ollut. Meitä ei kiinnosta sekään, mitä olet aiemmin tehnyt eikä se, miten varakas tai köyhä olet. Meitä kiinnostaa vain se, mitä haluat tehdä ongelmallesi ja miten me voimme auttaa. Tulokas on ryhmän tärkein henkilö, koska voimme säilyttää sen, mitä meillä on, vain antamalla sen pois. Ryhmäkokemuksesta olemme oppineet, että ne, jotka säännöllisesti tulevat NA-kokouksiin, pysyvät puhtaana.

Miksi olemme täällä?

Ennen NA:n toveriseuraan tuloamme emme kyenneet hallitsemaan elämäämme. Emme kyenneet elämään ja nauttimaan elämästä muiden ihmisten tapaan. Meillä oli oltava jotain erilaista ja luulimme löytäneemme sen huumeista. Asetimme huumeiden käyttämisen perheidemme, puolisomme ja lastemme hyvinvoinnin edelle. Meidän oli saatava huumeita mihin hintaan hyvänsä. Vahingoitimme monia ihmisiä, mutta kaikkein eniten vahingoitimme itseämme. Koska emme kyenneet ottamaan vastuuta omista asioistamme, aiheutimme todellisuudessa itse omat ongelmamme. Olimme ilmeisen kyvyttömiä kohtaamaan elämän sen omilla ehdoilla.

Useimmat meistä huomasivat tekevänsä addiktiossaan hidasta itsemurhaa, mutta addiktio on niin ovela elämän vihollinen, että olimme menettäneet kyvyn tehdä asialle mitään. Monet meistä päätyivät vankilaan tai etsivät apua lääketieteestä, uskonnosta ja psykiatriasta. Mikään näistä menetelmistä ei riittänyt meille. Sairautemme puhkesi aina uudestaan tai paheni jatkuvasti, kunnes epätoivoisina haimme apua toinen toisiltamme Nimettömissä Narkomaaneissa.

Tultuamme NA:han huomasimme olevamme sairaita ihmisiä. Kärsimme sairaudesta, johon ei ole mitään tunnettua parannuskeinoa. Sen eteneminen voidaan kuitenkin pysäyttää, ja silloin toipuminen on mahdollista.

Miten se toimii

Jos haluat sen, mitä meillä on tarjottavana, ja jos haluat ponnistella sen hyväksi, silloin olet valmis ottamaan tietyt askeleet. Tässä ovat ne periaatteet, jotka ovat mahdollistaneet toipumisemme:

  1.  Myönsimme, että olimme voimattomia addiktiomme suhteen ja että elämämme oli käynyt hallitsemattomaksi.

  2.  Opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa mielemme terveyden.

  3.  Teimme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan, sellaisena kuin hänet käsitimme.

  4.  Teimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun.

  5.  Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

  6.  Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

  7.  Nöyrästi pyysimme häntä poistamaan vajavuutemme.

  8.  Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme ihmisistä ja meissä syntyi halu hyvittää heitä kaikkia.

  9.  Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, mikäli emme niin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

10.  Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

11.  Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla syventämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin hänet käsitimme, rukoillen vain tietoa siitä, mikä on hänen tahtonsa meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

12.  Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman addikteille ja toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Tämä kuulostaa melkoiselta urakalta emmekä pysty suoriutumaan siitä käden käänteessä. Addiktiommekaan ei syntynyt yhdessä päivässä, joten muista ? hiljaa hyvä tulee.

On yksi asia, joka enemmän kuin mikään muu voi tehdä tyhjäksi toipumisemme: välinpitämätön tai suvaitsematon asenne hengellisiin periaatteisiin. Tarvitsemme välttämättä niistä kolmea: rehellisyyttä, ennakko?luulottomuutta ja halukkuutta. Niiden avulla pääsemme jo hyvän matkaa eteenpäin.

Pidämme suhtautumistamme addiktiosairauteen täysin realistisena, koska yhden addiktin apu toiselle on hoidolliselta arvoltaan ylivertainen. Menetelmämme on myös käytännöllinen, sillä addiktia voi parhaiten ymmärtää ja auttaa toinen addikti. Uskomme, että mitä pikemmin kohtaamme ongelmamme yhteiskunnassa, arkielämässä, sitä pikemmin meistä tulee yhteisömme kelvollisia, vastuuntuntoisia ja hyödyllisiä jäseniä.

Ainoa tapa olla palaamatta huumekierteeseen on olla ottamatta ensimmäistä annosta. Jos olet kaltaisemme, tiedät, että yksi annos on liikaa ja tuhat liian vähän. Tähdennämme tätä, sillä tiedämme, että kun käytämme mitä tahansa huumeita tai kun korvaamme yhden huumeen toisella, päästämme addiktiomme taas valloilleen.

Monet addiktit ovat retkahtaneet ajateltuaan, että alkoholi eroaa muista huumeista. Ennen NA:han tuloamme moni meistä piti alkoholia eri asiana, mutta meillä ei ole varaa sekaannukseen tässä asiassa. Alkoholi on huume. Olemme addiktiosairaudesta kärsiviä ihmisiä, ja mikäli haluamme toipua meidän on pysyttävä erossa kaikista huumeista.

NA:n kaksitoista perinnettä

Vain pysymällä valppaina säilytämme sen, mitä meillä on. Samoin kuin yksilön vapaus saa alkunsa kahdestatoista askeleesta, ryhmän vapaus kumpuaa perinteistämme.

Niin kauan kuin meitä yhdistävät siteet ovat hajottavia voimia vahvemmat, kaikki on hyvin.

  1.  Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensi sijalla; NA:n yhtenäisyys on henkilökohtaisen toipumisen edellytys.

  2.  Ryhmämme tarkoitusta varten on olemassa vain yksi perusarvovalta: rakastava Jumala sellaisena kuin hän saattaa ilmaista itsensä ryhmäomatunnossamme. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita; he eivät hallitse.

  3.  Jäsenyyden ainoa edellytys on halu lopettaa käyttäminen.

  4.  Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko NA:ta koskevissa asioissa.

  5.  Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus ? saattaa sanomaa vielä kärsivälle addiktille.

  6.  NA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata NA:n nimeä millekään rinnakkaiselle järjestölle, hoitolaitokselle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme.

  7.  Jokaisen NA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.

  8.  Nimettömät Narkomaanit -toveriseuran tulisi aina säilyä ei-ammatillisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.

  9.  NA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat.

10.  Nimettömät Narkomaanit -toveriseuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista asioista; tästä syystä NA:n nimen ei pitäisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin.

11.  Julkinen suhdetoimintamme perustuu pikemminkin vetovoimaan kuin mainontaan; meidän tulee aina säilyttää henkilökohtainen nimettömyytemme kaikissa tiedotusvälineissä.

12.  Nimettömyys on kaikkien perinteidemme hengellinen perusta ja se muistuttaa meitä aina siitä, että meidän on asetettava periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.

 

12 askelta ja 12 perinnettä, mukailtu uusintapainos AA World Services, Inc.: in luvalla.

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.